หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินฮาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
         
การเกษตร      
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 42.93 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ มะขามหวาน

มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 แห่ง
การประมง    
มีเนื้อที่การเพาะเลี้ยงปลาในบ่อ ประมาณ 393 ไร่ ไว้เพื่อบริโภค และบางครอบครัวขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก
การปศุสัตว์    
ตำบลหินฮาว มีการปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร
กระบือ มีการดำเนินการเป็นลักษณะฟาร์มไก่ จำนวน 15 แห่ง ฟาร์มหมู
จำนวน 2 แห่ง
 
ภูมิประเทศ
 
 
   
ลักษณะภูมิประเทศทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา

พื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเนินเขา มีลำคลอง ห้วยไหลผ่าน คือ คลองน้ำพุง ห้วยน้ำขอบ ห้วยวังหิน ห้วยน้ำคำ ห้วยอีเลิศ ห้วยฮ้าน ห้วยกุดแข้

สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เหมาะสำหรับทำนาปลูกข้าว ทำไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ และทำสวน เช่น สวนมะขาม
 
ภูมิอากาศ
 
 
   
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว ระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ฤดูฝน ช่วงพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
         
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาวส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.93 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.06

วัด จำนวน 13 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
 
   

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีบุญเทศน์มหาชาติ ประมาณเดือน มีนาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
 
การศึกษาในตำบล
 
 
         
ประชาชนของตำบลหินฮาวจบการศึกษา

ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา/ไม่เคยศึกษา ร้อยละ 9.45

ระดับประถมศึกษา   ร้อยละ 57.08

ระดับมัธยมศึกษา-อนุปริญญา ร้อยละ 24.09

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   ร้อยละ 9.39
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง    

สอนระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 5 แห่ง

สอนระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษาที่ 3 จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง  
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง  
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับตำบล (กศน.) จำนวน 1 แห่ง  
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-8709
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ : 056-917-233 โทรสาร : 056-917-324
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,203,001 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
แผนผังเว็บไซต์