หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายการต์ ปลั่งศรีทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
ตำบลอยู่เย็นเป็นสุข ทุกหมู่บ้านเข้มแข็ง
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.หินฮาว
นายบุญมี การกิ่งไพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
ในท้องถิ่นและพัฒนาให้ยั่งยืน
1
2
 
     
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 187 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 573 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
โครงการสร้างจิตสำนึก ลด คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม [ 24 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด.3) งวดที [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
โครงการส่งเสริมเข้าวัด ฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่านธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 

ผ้าทอบ้านภูผักไซ่