หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินฮาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
สถานที่สำคัญ
ในตำบลหินฮาว
1
2
 
 
นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
news
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
     
  ข่าวสาร  
     
 
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ด้านภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 251 
ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านท่าผู หมู่ที่ 6 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเ [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 139 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2565 ครั้งที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 45 
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 43 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแ [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงเดินแบบฐา [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำ [ 16 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 62 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนา [ 19 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรา [ 15 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 25 [ 25 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอน [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลผู้ชนนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2 [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ฯ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. - ใบรับรองแพทย์  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3815  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอขอบคุณ กศ. มท 0816.5/ว8620  [ 18 ก.ย. 2566 ]
ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อจังหวัดและจำนวนหมวกนิรภัยที่ได้รับการจัดสรร ในโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน กศ. มท 0816.4/ว3800  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3791  [ 15 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว3775  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13026-13039 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3779  [ 15 ก.ย. 2566 ]
จัดส่งประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ ให้จังหวัดที่มีการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น รวม 9 จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ สน.คท. มท 0808.3/ว3780  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3787  [ 15 ก.ย. 2566 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 กต. มท 0818.4/ว8356  [ 15 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13040-13054 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3778  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3772  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กสว. มท 0820.3/ว3750 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ขอแจ้ง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว3754  [ 14 ก.ย. 2566 ]
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3760 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4  [ 14 ก.ย. 2566 ]
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3758 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 ก.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว3725  [ 14 ก.ย. 2566 ]
การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.4/ว16  [ 13 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/12905-12980 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 ก.ย. 2566 ]
 
 
ที่ พช 0023.3/ว 683 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาบุตรครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ว 683  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6712 การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยเเลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 ว 6712  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 6702 ขอความร่วมมือลงนามขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ 6701 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณ์การปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.4/ว 6697 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 682 แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 6683 การบริหารอัตรากำลังตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 66661 ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 6658 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ 14231 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 132 กลับต้นสังกัด  [ 19 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 674 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 673 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก้อปท. ทราบและถือปฏิบัติ  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 6625 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 18 ก.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 672 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 6598 การเเจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ว 6589  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 6601 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
พช 0023.3/ว 6599 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
พช 0023.5/ว6602 การนำส่งเงินรายได้ อปท.  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 6597 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีหารศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/14098 การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
 
 
อบต.บ้านกล้วย ควบคุมภายใน2565(ปค.4) [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
ทต.พุเตย ร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลอง สวดอิติปิโสตลอดเส้นทาง จากวัดป่าสระแก้ว ถึง The Line Si Th [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองแจง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.นาป่า ประกาศ อบต.นาป่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงาน [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.พุขาม การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครง [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.พุเตย โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หลักด่าน โครงการฝึกอาชีพเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 107 
อบต.ศรีมงคล โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง เรียกประชุมสภา อบต.ระวิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.นายม ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/ 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หลักด่าน ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ทม.วิเชียรบุรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ได [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 


อบต.บ้านกลาง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ เพื่อนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใ [ 21 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ จ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายป่าไม้ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบู [ 21 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเนิน ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๒๑๓๐ เพชรบูรณ์ จำนวน ๔ ล้อ (สำนักปลัด) โ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเนิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๒๑๓๐ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านหวาย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ป [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทต.นางั่ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง กองสาธารณสุขเพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบี [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทต.นางั่ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลน้ำก้อ รอบที่ ๒ ประ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านผู้ใหญ่ ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.น้ำก้อ อ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน ซื้อวัสดุคอมคิวเตอร์ (หมึกสำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.น้ำร้อน ซื้อค่าวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.ระวิง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ(รายละเอียดวัสดุตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อสำ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.ท่าพล จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.ท่าพล จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเรียบเหมืองนาโซม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าพล อำเภอเม [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านติ้ว ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านติ้ว ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมก [ 20 ก.ย. 2566 ]


ทต.โคกสะอาด จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.ซับพุทรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุเสาหลักจราจรแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) [ 12 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (15 พ.ค. 2565)    อ่าน 153  ตอบ 0  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 967  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 142  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   
ผ้าทอบ้านภูผักไซ่
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2564-2566
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ ติดต่อราชการ
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องขอรับการสนับสนุน
น้ำอุปโภค - บริโภค
 
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการองค์ความรู้ KM
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
สายตรงปลัด
โทร 085-0493031
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใค
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-8709
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ : 056-917-233 โทรสาร : 056-917-324
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จำนวนผู้เข้าชม 5,128,165 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
แผนผังเว็บไซต์
 

facebook
อบต.หินฮาว

facebook
อบต.หินฮาว
อบต.หินฮาว