หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หินฮาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
สถานที่สำคัญ
ในตำบลหินฮาว
1
2
 
 
นางสุภาวดี เพ็งธงชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
news
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
   
   
 
 
 
     
  ข่าวสาร  
     
 
   
 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บร [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 39 
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ร้องทุกข์กรณีปัญหาน้ำท่วมขังถนน คสล.ภายในหมู่บ้านในช่วงฤดูฝน [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงก [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงก [ 21 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 52 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
   
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
     
  ข่าวสารภายนอก  
     
 
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3072 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว7209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม (ท้องถิ่นดิจิทัล) ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว3070  [ 28 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3071  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14242-14244,14226-14241,14156-14225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว38 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ไฟล์ Excel)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 ก.ย. 2565 ]
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
 
พช 0023.2/ ว 5183 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 5184 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 6  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5132 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 256566  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5131 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 5096 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 475 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 476-477 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) [ แนบ1 ]  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 5141 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะ และการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5139 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ]  [ 27 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5103 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5095 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาพ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5114 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา”DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5115 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศและการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสองท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5112 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ. ศ 2566-2570  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5113 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti-Corruption Education)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 473 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 472 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 5057 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 22 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.3/ว 5056 แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 22 ก.ย. 2565 ]  
พช0023.1/ว5059 การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕  [ 22 ก.ย. 2565 ]  
 
 
อบต.หนองไขว่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ( อุทกภัย ) ปี พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.นาเกาะ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหวาย ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่องจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหวาย ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหวาย ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่อง จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านหวาย รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากช่อง การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไขว่ ประกาศผลสอบการสรรหาและการเลือกสรรฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.พุเตย วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนของกองทุนหลักประกั [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีมงคล ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ โนรู ฉบับที่ 14 (261/2565) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.ศรีมงคล ประกาศจัดตั้งศูนย์เผชิญเหตุและติดตามสถานการณ์ พายุใต้ฝุ่นโนรู [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสอาด คำเขียว นายก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน นาย วิน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.วังชมภู กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำร้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
 
 


อบต.บ้านเนิน จ้างทำป้ายไวนิล ( ป้ายประกาศเตือนถนนชำรุด) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังท่าดี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ 1/2565)และ (วันที่ 1- 10 ต.ค [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังท่าดี จ้างรถยนต์รับ ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยว [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บุ่งน้ำเต้า ซื้อวัสดุดับเพลิง ขององค์การบริหารส่่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.พุเตย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกซอยเทศบาล ๒ ชุมชนก้าวหน้า หมู่ท [ 29 ก.ย. 2565 ]


ทต.พุเตย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกซอยเทศบาล ๒ ชุมชนก้าวหน้า หมู่ท [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ศรีเทพ วัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ตำบลศรีเทพ อำ [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองแจง ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ท่าพล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านติ้ว เช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในกิจการของ อบต.บ้านติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านติ้ว จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน อบต.บ้านติ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านติ้ว จ้างเหมาซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6,7,9,10,11 และ หมู่ที [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.นาเกาะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกัันตลิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านเหล่า ด้วยวิธีป [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.ซับสมบูรณ์ จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอุดม ถนนสายสี่แยกบ้านหนองอุดม - บ้านหนองปลา [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.ซับสมบูรณ์ จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ถนนสายบ้านโพทะเล - บ้านเขาขาด หม [ 28 ก.ย. 2565 ]


ทต.วังชมภู จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายนายณัฐพล ดวงธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง [ 28 ก.ย. 2565 ]


ทต.วังชมภู จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายนายชัยธวัฒน์ สุนนะวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256 [ 28 ก.ย. 2565 ]


ทต.วังชมภู จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายนายเสมียน ตัญญะรักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256 [ 28 ก.ย. 2565 ]
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

   
 
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (15 พ.ค. 2565)    อ่าน 15  ตอบ 0  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 848  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 57  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   

ผ้าทอบ้านภูผักไซ่

แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2561-2563
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการ ติดต่อราชการ
 
คำแนะนำภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการองค์ความรู้ KM
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
สายตรงปลัด
โทร 085-0493031
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-8709
องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
โทรศัพท์ : 056-917-233 โทรสาร : 056-917-324
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จำนวนผู้เข้าชม 4,525,987 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
แผนผังเว็บไซต์
 

facebook
อบต.หินฮาว

facebook
อบต.หินฮาว
อบต.หินฮาว